hjem

Fra stasjon til stasjon

 

 

Kunstprosjektet “Fra stasjon til stasjon” er et samarbeid mellom Sporveien og Kulturetaten

som gjennomføres i regi av Oslo kommunes kunstordning 4.-17. april.

Eric Ness Christiansen er kurator for prosjektet.

Den anerkjente filmskaperen Selina Miles dokumenterer prosessen.

 

 

Foranledningen for kunstprosjektet er Sporveiens oppgradering av infrastrukturen på Østensjøbanen.

 

Det oppføres derfor fem stedsspesifikke verk på fem stasjoner langs Østensjøbanen. Verkene tar utgangspunkt i stasjonenes arkitektur. Man kan si at stasjonsarkitekturens flater er kunstnernes lerret. Kunstnerne som er invitert til å delta er tildelt hver sin stasjon. Intensjonen med prosjektet er å gi hver stasjon en særskilt identitet gjennom ulike kunstnerskap og tilnærmingsmåter.

 

Kunstprosjektet på Østensjøbanen kan sies å være et gatekunstprosjekt. Gatekunst handler blant annet om å tilføre det offentlige rom estetiske kvaliteter og overraskende opplevelser. Gatekunsten har utviklet seg i mange retninger og uttrykket favner vidt. Monumentale veggmalerier slik de vil oppleves langs Østensjøbanen stiller store krav til kunstnerne som utfører dem, både kunstnerisk, fysisk og teknisk.

 

Oslo er en by i endring. Endringene gir muligheter for refleksjon og skaper midlertidige lommer og overgangsfaser i bylandskaper som inviterer til kunstnerisk aktivitet. Det er mange steder i Oslo som søker kunst. Parallelt med en omfattende byutvikling står andre deler av byen avventende og tilsynelatende uberørt, slik tilfellet er med stasjonene langs Østensjøbanen. Dette kunstprosjektet gir de velkjente stasjonene nye og tydelige visuelle uttrykk. Uttrykk som forhåpentligvis vil glede mange, men kanskje ergre andre. Kunst i det offentlige rom skapersamtale og diskusjon.

 

Oslo kommunes kunstordning har som oppdrag å bidra til at kunstopplevelser av høy kvalitet er tilgjengelig for byens publikum der publikum ferdes. Målet er kunst i hele byen.

 

#kunstioslo

#frastasjontilstasjon

sporveien.no

oslokommune.no/kulturetaten

Copyright © All Rights Reserved